Menu

Litt om vår visjon

Kvalitet i Alt er et selskap som er stolt av å sørge for at planene følger kundens visjon. Vår visjon er at selskapet vårt skal være en kilde til ekspertise og råd i våre områder, og at vi bidrar til både privat og offentlig sektor, slik at vekst og nye arbeidsplasser skapes og åpnes for mangfold i arbeidslivet.

Ideene om kontroll og forbedringer forveksles ofte med hverandre. Dette er fordi kvalitetskontroll og kvalitetsforbedring er uatskillelig.

Cristina 2020

Våre sponsorer