Menu

Prissetting

Kvalitet i alt har mange priser for hver tjeneste som er tilgjengelig. Nedenfor finner du våre standardpriser, men hvert produkt vil variere i pris avhengig av prosjektets krav. For mer informasjon om priser eller for å få et skreddersydd tilbud, vennligst kontakt oss via mobil eller via e-post via kontaktseksjonen.

Tjenester Pris Plassering
Revisjon av styringssystemer / Skjemaer og sjekklister 800 - 1200 nok + moms p/h Norge
Interne & Eksterne Revisjoner 800 - 1200 nok + moms p/h Norge
Tilsynsplikt ihht PBL § 25 800 - 1200 nok + moms p/h Norge
3. Part Kontroller 800 - 1200 nok + moms p/h Norge
Tolk og Oversetter 200 - 800 nok + moms p/h Norge